Galtech Q50 (60 litraa)

Kun ostat ohjausventtiiliä, kiinnitä huomiota seuraaviin:

1 Kuinka montaa osaa tarvitaan?
2 Mitä toimintoja tarvitaan?
3 Pitääkö osien olla kiinteitä vai palautuvia?
4 Pitääkö osien olla tietyssä järjestyksessä?
5 Ohjataanko osia vivulla, vaijerilla vai sähköohjauksella?
6 Mikäli halutaan vaijeriohjaus, kuinka pitkät vaijerit tarvitaan?
7 Mikäli halutaan sähköohjaus, millä jännitteellä magneetteja käytetään?
8 Tarvitaanko venttiilipakettiin varoventtiiliä?
9 Tarvitaanko jokaiseen osaan suuntaventtiiliä?
10 Tarvitaanko johonkin osaan vaimennus- tai antikavitaatioventtiiliä?
11 Minkälaisessa hydraulijärjestelmässä venttiiliä käytetään (kiertopumppaus, vakiopaine vai tasavirta)?
12 Mikäli käytetään kiertopumppausta, sarjakytketäänkö venttiili?