Backventil

Backventiler används för att förhindra att oljan i systemet går åt fel håll.

Linjära backventiler släpper endast flöde åt ett håll och stoppar helt flödet åt andra hållet.
Pilotstyrda backventiler kan öppnas för att tillåta fritt flöde åt båda håll genom att pilotledningen trycksätts.