Styrenhet (orbitrol)

Dessa styrenheter är lämpliga för fordon som har hög axelbelastning och där farten inte överskrider 50 km/tim. Styrenheten innehåller alla nödvändiga ventilfunktioner för att skydda styrenhet och styrcylinder.

Om servopumpen går sönder kan fordonet även styras manuellt. Styrenheterna är av typen "Open center non reaction". Detta innebär att de är avsedda för rundpumpning av oljan och att föraren
inte känner av krafter mot styrhjulen när han inte vrider på ratten. Det nom. flödet krävs för att kunna utföra 100 rattvarv/minut. Tryck i P-port är inställt 100 bar justerbart till max 175 bar.
Chockventilerna i L- och R-port är inställda på 160 bar justerbara till 220bar.