6/2-ventil

6/2-ventiler används för att kunna styra flera olika funktioner med samma riktningsventil. Genom att slå om ventilen kan man välja vilken av funktionerna som skall vara aktiv.

Typiska applikationer är "tredje funktion" i frontlastare eller som extra dubbelverkande uttag bak på en traktor.