Grundfärg

Maskinprimern är en grundfärg för järn och lättmetaller på maskiner där det är önskvärt med en snabbtorkande grundfärg, som samtidigt ger det bästa korrosionsskyddet och fästet på underlaget. Torktid 30 min vid 20°C. Åtgång 8 till 12 kvm per liter. När det gäller val av förtunning rekommenderar vi syntetisk förtunning (ej terpentin). Viktigt är att den ska vara Xylene-baserad, hör med din lokala handlare.