Modelltraktor

Vårt sortiment av modelltraktorer.

Detta sortiment är inte avsett för lek, utan bör stå som prydnad.
Mycket detaljrika och verklighetstrogna modeller.