Kjøpsvilkår

 1. Generelt
  1.1 Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder når du eller den næringsdrivende som du representerer ("Kunden") gjør en bestilling fra oss, for eksempel via www.olssonparts.com og tilhørende sider ("Nettsiden"), telefon, fax eller e-post. Det er mulig for både næringsdrivende og privatpersoner å gjøre bestillinger. Vilkårene gjelder for så vel forbrukere som næringsdrivende. Merk at i visse tilfeller er vilkårene ulike, avhengig av om du gjør din bestilling som forbruker eller som representant for en næringsdrivende.

  1.2 For å foreta et kjøp som privatperson, må du være over 18 år og ikke stå under vergemål. Dersom du er under 18 år, kreves dine foresattes samtykke for å få bestille hos oss.

 2. Avtaler og bestillinger
  2.1 For å kunne foreta et kjøp, må du akseptere Vilkårene. Kunder som har bestilt via telefon, fax eller e-post, vil få Vilkårene tilsendt sammen med ordrebekreftelsen. Dersom Kunden ikke snarest innvender mot Vilkårene, vil Kunden anses å ha akseptert Vilkårene. Ved å akseptere vilkårene, binder du deg til å følge dem for egen regning. Dersom du representerer en næringsdrivende, aksepterer du Vilkårene også for den næringsdrivendes regning, og garanterer at du har fullmakt til å godkjenne disse vilkårene, samt til å gjennomføre de kjøp du gjør for denne næringsdrivendes, dvs. Kundens regning. I forbindelse med din bestilling kan du også godkjenne OiEs behandling av dine personopplysninger i samsvar med OiEs personvernerklæring.

  2.2 Ved bestilling inngås avtale mellom Kunden (dvs. deg eller den næringsdrivende du representerer) og Olssons i Ellös AB ("OiE"). Ved bestilling sender OiE en ordrebekreftelse til Kunden. OiE forbeholder seg retten til i visse tilfeller å nekte eller endre din bestilling (eksempelvis hvis du har oppgitt feilaktige personopplysninger). Bestillinger under 100 kr ekspederes ikke.

   

 3. Produktinformasjon m.m.
  3.1 OiE reserverer seg mot utsolgte produkter, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettsiden, i annonser eller annet markedsføringsmateriale, eksempelvis feil i produktbeskrivelser eller teknisk spesifikasjon, samt feilaktige priser eller feilaktig informasjon om hvorvidt et produkt finnes på lager. OiE har rett til å korrigere slike eventuelle feil, og til å endre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden når som helst. Dersom det har vært oppgitt feilaktig pris for et produkt som Kunden har bestilt, og OiE har blitt kjent med dette før Kunden har mottatt ordrebekreftelsen, vil OiE meddele kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den korrigerte prisen før OiE fortsetter med bestillingen. OiE forbeholder seg også retten til å endre prisen etter at Kunden har mottatt ordrebekreftelse, dersom det må ha fremstått som åpenbart at det var oppgitt feil pris.

  3.2 Bilder av produkter på Nettsiden, i annonser og annet markedsføringsmateriell skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garanteres å gjengi korrekt antall produkter eller produktenes eksakte utseende, funksjoner eller opprinnelse. OiE er ikke ansvarlig for informasjon som kommer fra en tredjepart.

  3.3 Dersom Kunden benytter en produsents artikkelnummer på Nettsiden, er det som referanse og ikke ment å oppfattes som om OiEs deler er originaldeler på de maskiner OiE selger dem til.

  3.4 Informasjonen på Nettsiden er beskyttet gjennom blant annet opphavsrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produkter, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke må kopieres eller benyttes uten skriftlig forhåndssamtykke fra OiE.

   

 4. Priser, avgifter og betaling
  4.1 Ved bestilling gjelder de priser som på tidspunktet for bestillingen angis på Nettsiden, om ikke annet uttrykkelig avtales eller omstendighetene åpenbart foranlediger annet. For bestillingsvarer der prisen angis som estimert, kan prisen bli justert etter at ordren er lagt inn. I tilfeller der dette skjer og varen har blitt dyrere enn den estimerte prisen, kontaktes kunden av selskapet (OIE). Kunden har da rett til å angre kjøpet.

  4.2 Samtlige priser angis i norske kroner og kan vises enten eksklusiv eller inklusiv NOK moms avhengig av hva Kunden velger. Prisene inkluderer ikke eventuelle betalings- og fraktavgifter, som angis separat. Det tilkommer ikke fakturerings- eller ekspedisjonsavgifter på Kundens kjøp.

  4.3 Kunden kan betale for sitt kjøp gjennom kortbetaling (VISA, Mastercard) eller faktura. Les mer om våre betalingsmåter på Nettsiden, se her Betalingsmate. OiE forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter. Merk at eventuelle begrensninger i valg av betalingsmåte angis på Nettsiden.

  4.4 Om Kunden som er en næringsdrivende har særskilte krav til informasjonen som skal angis på fakturaen for å gjennomføre betaling, eksempelvis referanse i form av bestillerens navn eller betalingssted, har Kunden ansvaret for å gi slik informasjon til OiE ved bestillingen. Kunden kan ikke nekte å betale en faktura fra OiE med henvisning til at fakturaen mangler slik informasjon, dersom Kunden ikke har oppgitt denne informasjonen til OiE.

   

 5. Kampanjer og tilbud
  OiE kan fra tid til annen tilby kampanjer som kan ha gunstigere vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, for eksempel angående betaling eller forlenget åpent kjøp. Disse gunstigere vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv, og for de spesifikke varer som angis av OiE i forbindelse med kampanjen. OiE forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake slike kampanjer. Ved avsluttede eller tilbaketrukne kampanjer, gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer gjelder i en begrenset tid og så lenge lageret rekker.

   

 6. Levering og transport
  6.1 Frakt tilkommer ved bestilling, hvis ikke annet fremgår av OiEs fraktvilkår. For nærmere informasjon om OiEs fraktvilkår, se Frakt. Merk at begrensninger for leveringen kan forekomme.

  6.2 Varer som finnes på lageret, sendes normalt samme dag ved bestilling før kl. 15:00. Leveringstiden kan variere etter hvilken leveringsmåte du har valgt. Den forventede leveringstiden fremgår av ordrebekreftelsen. Avvik fra angitt leveringsdato kan skje. Dersom Kunden har bestilt en vare som er midlertidig utsolgt eller er en bestillingsvare, er leveringstiden lengre. Mer informasjon om OiEs levering av varer og vilkår for leveringen, finner du her: Leveranser.

  6.3 Dersom det oppstår problemer som forsinker leveringen, får Kunden beskjed om dette. Hvis ikke annet er særskilt avtalt, skal levering skje senest innen 30 dager etter kjøpet. Dersom OiE fortsatt ikke har levert varen innen 30-dagersfristen, og forsinkelsen ikke beror på Kunden, skal Kunden oppfordre OiE til å levere varen(e) innen en rimelig tileggsfrist. Dersom OiE ikke leverer innen denne fristen, har Kunden rett til å heve kjøpet. Kunden har uansett rett til å heve kjøpet dersom levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av kjøpsavtalen eller dersom Kunden har underrettet OiE om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende.

  6.4 Kunden skal, avhengig av valgt betalings- og leveringsløsning, løse ut, avhente eller motta sin pakke i henhold til de anvisninger som fra tid til annen gis av OiE eller fraktselskapet. Ved levering skal Kunden kunne fremvise gyldig legitimasjon og ordrenummer. Avhengig av valgt leveringsløsning, får Kunden en varsling som viser hvor og når pakken skal hentes eller tas imot. For pakker som ikke avhentes eller mottas, ilegges Kunden en avgift tilsvarende fraktkostnadene.

  6.5 For uavhentede pakker debiteres bestilleren for våre kostnader, men minst 300,- ekskl. moms.

   

 7. Angrerett
  7.1 Ved fjernsalg til deg som er forbruker, gjelder alltid 14 dagers angrerett i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. OiE har valgt også å tilby kunder som er næringsdrivende angrerett i samsvar med dette punkt 7. I relasjon til næringsdrivende, foreligger dog visse særlige vilkår for å utøve angrerett etter dette punkt. Det som sies om "du" nedenfor, gjelder altså også for Kunder som er næringsdrivende.

  7.2 Angrerett innebærer at du som Kunde har rett til å angre kjøpet ditt gjennom å gi melding om dette innen 14 dager fra da du eller en av deg angitt person mottok det bestilte produktet (angrefristen), se nedenfor.

  7.3  Dersom du vil ha rett til full tilbakebetaling for produktet ved utøvelse av angreretten, må du ikke håndtere produktet i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastlegge dets egenskaper eller funksjon. Skulle du håndtere produktet utover dette, har OiE rett til å gjøre et verdifradrag som svarer til verdiforringelsen av produktet på grunn av slik håndtering, se videre under punkt 7.9 nedenfor.

  7.4 Angreretten gjelder ikke for følgende typer produkter:
  (a) Et produkt der prisen er avhengig av svigninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen, og som ikke kan kontrolleres av OiE;
  (b) Et produkt som er fremstilt etter Kundens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg; eller
  (c) Et produkt som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre.
  Ved bestilling av produkt der angreretten ikke gjelder, får du tydelig informasjon om dette.

  7.5 En Kunde som er en næringsdrivende har, i tillegg til begrensningene som angis i punkt 7.4, heller ikke rett til å angre kjøp av et produkt som OiE bestiller på Kundens forespørsel, og som er utenfor OiEs ordinære sortiment.

  7.6 Dersom du vil angre kjøpet skal du, innen angrefristen har løpt ut, sende en klar og utvetydig melding til OiE. For en smidig håndtering, anbefaler vi deg å kontakte OiEs kundetjeneste via Nettsiden, se ytterligere informasjon her Returer. I meldingen skal Kunden oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, for eksempel ordrenummer, ordredato, e-postadresse og, ved kjøp av flere produkter, hvilke produkter som angreretten gjøres gjeldende for. Du kan også velge å benytte standardblankett for å utøve angrerett som Forbrukerombudet har utarbeidet (se http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=12).

  7.7 For å uttøve angreretten i tide, er det tilstekkelig at  du  har sendt meldingen om utøvelse av angrerett innen angrefristens utløp.

  7.8 Ved utøvelse av angreretten, betaler du returfrakten. Du har også risikoen for produktet etter at du har mottatt det. OiE krever at Kunder som er næringsdrivende sender produktet i egnet embalasje og i originalkartong. For Kunder som er forbrukere, er dette dog kun en anbefaling. Produktet skal sendes i retur innen 14 dager regnet fra den dato melding om utøvelse av angrerett sendes til OiE. Returer skal gjøres til OiE i henhold til de metoder og anvisninger som angis på Nettsiden. Du finner disse her: Returer.

  7.9 Ved utøvelse av din angrerett, vil OiE refundere det beløp du har betalt for det aktuelle produktet. OiE har rett til å gjøre fradrag for en sum tilsvarende produktets verdireduksjon, sammenlignet med produktets opprinnelige verdi, i det beløp som skal refunderes. Dette gjelder kun om og i den utstrekning slik verdireduksjon beror på at du har håndtert produktet i større utstrekning enn det som var nødvendig for å fastsette dets egenskaper eller funksjon.

  7.10 OiE refunderer beløpet snarest, og senest innen 15 dager fra og med den dato OiE mottok meldingen om utøvelse av angreretten. OiE kan utsette refusjonen til OiE har mottatt produktet, eller du har vist at produktet er sendt tilbake. Refusjon skjer via den betalingsmåten som du valgte, om ikke annet avtales eller det foreligger hindringer for slik refusjon.

 8. Åpent kjøp og bytterett
  8.1 Utover angreretten i punkt 7 ovenfor, tilbyr OiE alltid åpent kjøp og/eller bytterett ved kjøp av varer på Nettsiden i henhold til følgende:
  Fri returrett i opptil 90 dager (uten fradrag).

  8.2 For at en retur i henhold til dette punkt 8 skal aksepteres, skal varen være ubrukt. Videre skal returen være forhåndsmeldt til OiEs kundetjeneste. Ved utøvelse av angrerett gjelder reglene i henhold til punkt 7 ovenfor.

  8.3 Hvis returen beror på at OiE har levert feil vare, står OiE for returfraktkostnaden. Dersom returen beror på Kunden, uansett årsak, har OiE rett til å gjøre et returavdrag for OiEs frakt- og hentekostnader.

  8.4 Hvis kunden returnerer en vare, og returen ikke utgjør en utøvelse av angrerett i henhold til punkt 7 ovenfor, skal en Kunde som er forbruker returnere varen med PostNords postpakke og en Kunde som er næringsdrivende returnere med PostNords foretakspakke 16:00.

 9. Reklamasjon
  9.1 Du som er forbruker har alltid rett til å reklamere over feil ved varen innen to år fra du mottok varen, eller fem år hvis varen(e) er ment å vare vesentlig lenger enn to år. En Kunde som ikke er forbruker, har alltid rett til å reklamere over feil ved varen(e) innen to år fra du mottok varen. Kunder som ønsker å gjøre gjeldende feil ved bestilt vare, skal så snart som mulig etter at feilen oppdages kontakte OiE. For å være gyldig, må reklamasjonen gjøres innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feilen. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget feilen, skal alltid anses avgitt innen rimelig tid.

  9.2 Vi anbefaler at reklamasjoner gjøres i henhold til den fremgangsmåte som angis på Nettsiden. OiE står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.

  9.3 Når OiE har fått tilbake reklamasjonsvaren og har konstatert at reklamasjonen er gyldig i henhold til gjeldende lov, erstatter OiE varen eller avhjelper feilen. OiE tilstreber å avhjelpe feil eller sende ut ny vare innen 30 dager fra det tidspunkt OiE mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. OiE forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende lov.

  9.4 Ekstern vurdering. Angående reklamasjonssak der det kreves undersøkelse av tredjepart. Ved ikke godkjent reklamasjon debiteres kunde for kostnaden av dette. Ved godkjent reklamasjon står OIE for denne kostnaden.
 10. Garanti
  10.1 Vi gir 2 års garanti på våre produkter fra leveringsdato.
  Garantikrav gjelder ikke:
  - hvis varene ikke er undersøkt og sammenlignet med de gamle delene
  - på rene slitasjedeler som f.eks. belegg
  - hvis varen er montert feil
  - hvis det er gjort inngrep på defekt vare uten vårt samtykke

  Vi godtar ikke kostnader:
  - for montering/demontering av defekt vare.
  - for reparasjon på annet verksted.
  - eventuelle følgekostnader forårsaket av den defekte varen.
  - for produksjonsbortfall eller maskinstillstand

 11. Kundeinformasjon og brukerkonto  m.m.
  11.1 OiE er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Informasjon om hvordan OiE håndterer dine personopplysninger, finner du i OiEs personvernerklæring, som du også kan godkjenne i sammenheng med kjøp, og som finnes på Nettsiden.

  11.2 Du som er registrert kunde hos oss i OiE påtar deg å se til at ingen andre enn deg selv kan benytte seg av dine innloggingsopplysninger. Du må ikke oppgi brukernavn og passord til uvedkommende, og må se til at informasjon om brukernavn og passord lagres på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til informasjonen. Du skal omgående melde fra til OiE dersom du mistenker at en uvedkommende har fått tilgang  til Kundens passord.

  11.3 Det er kun mulig å opprette en (1) brukerkonto per Kunde. En Kunde som er næringsdrivende garanterer at den personen som har registrert brukerkonto samt eventuelle øvrige brukere har fullmakt til å opptre på vegne av og gjennomføre kjøp for Kundens regning på Nettsiden. En Kunde som er næringsdrivende er ansvarlig for alle handlinger som utføres av dens  brukere ved innlogging på Kundens brukerkonto. Videre skal en Kunde som er næringsdrivende se til at dens brukere leser og godkjenner Vilkårene og OiE's personvernerklæring.

  11.4 Dersom OiE mistenker at en brukerkonto eller innloggingsopplysninger misbrukes eller bruken ellers strider mot Vilkårene, har OiE rett til å sperre Kundens og /eller din brukerkonto. OiE har også rett til, uansett anledning, å tildele deg nye innloggingsopplysninger.

 12. Endringer av Vilkårene
  OiE forbeholder seg retten til å gjøre endringer i disse Vilkårene til enhver tid. Alle endringer av disse Vilkåren vil publiseres på Nettsiden. Endringer gjelder fra Kunden har akseptert Vilkårene (i sammenheng med et nytt kjøp, eller ved besøk på Nettsiden), alternativt innen 30 dager etter at OiE har informert Kunden om endringene.

 13. Lovvalg og tvist
  13.1 Dersom det oppstår tvist med Kunder som er forbrukere, følger OiE beslutning fra Forbrukerombudet. Forbrukerombudet nås enten via hjemmesiden www.forbrukerombudet.no, eller adresse Sandakerveien 138, 0484 Oslo. Kunde som er forbruker kan også klage via EUs onlineplatform for tvisteløsning, som du når via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13.2 Tvist vedrørende tolkning eller lemping av disse Vilkårene skal tolkes i medhold av norsk lov, og, med unntak for hva som angis i punktet ovenfor, avgjøres av de ordinære domstoler.

 

Vilkårene fastsettes av Olssons i Ellös AB 2016-09-28.

Last ner kjøpsvilkår.

Til startsiden