Personvernerklæring

Olssons i Ellös AB (”vi”), verner om din personlige integritet. Vi tilstreber derfor alltid å sikre din personlige informasjon på best mulig måte og å følge alle gjeldene lover og regler for personvern.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle kundeopplysninger som innhentes via www.olssonparts.com ("Nettsiden"), telefon eller faks. Personvernerklæringen gjelder også for deg som har registrert en brukerkonto hos oss.

Olssons i Ellös AB, org.nr. 556617-0154, med adresse Slätthultsvägen 12, 474 31 Ellös, telefonnummer (+46) 0304 – 75 10 10, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

De personopplysninger som behandles av oss er de opplysninger som du har oppgitt slik som navn, e-postadresse, leveringsadresse, hjemmeadresse og telefonnummer. Disse opplysningene behandles for å administrere ditt kjøp og for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Vi kan for dette formål dele de ovennevnte personopplysninger med våre partnere, som for eksempel betalingsformidlere og kredittforetak for å forestå betaling eller kreditt, transportforetak for å forestå transport av din bestilling til den valgte leveringsadresse.  Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er at slik behandling er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med ditt kjøp. Dersom du ikke oppgir slike opplysninger til oss, kan vi ikke fullføre kjøpet på Nettsiden eller oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Vi vil gjerne at du fortsetter å være kunde hos oss og for at du skal få ta del i og informeres om våre tilbud, vil vi i en periode på ett år fra dine siste innkjøp benytte din e-postadresse, adresse og telefonnummer for å sende deg nyhetsbrev via e-post, post og SMS. Det rettslige grunnlaget for behandling av disse personopplysningene og for å sende deg slike nyhetsbrev, er vår legitime interesse i å kommunisere med deg som kunde i markedsføringsøyemed. For dette formålet kan vi også dele din personlige informasjon med reklamebyråer i forbindelse med f.eks. trykk og distribusjon.

For deg som har registrert en brukerkonto behandler vi, i tillegg til de personopplysninger som er nevnt ovenfor, også din fødselsdato og din ordrehistorikk. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke som du har gitt i forbindelse med registrering av brukerkonto hos oss. Det er ikke nødvendig å oppgi disse opplysningene for å gjennomføre et kjøp hos oss, men om du vil registrere en brukerkonto er det påkrevd at du samtykker til denne behandlingen. Personopplysningene behandles for at vi skal kunne administrere din brukerkonto, for å tilrettelegge for deg som bruker, samt for direkte markedsføring, nyhetsbrev, kundeundersøkelser og for statistiske formål. Opplysningene kan også anvendes for å sende deg e-post, post og SMS frem til du selv stenger din brukerkonto eller trekker tilbake ditt samtykke. Din ordrehistorikk behandles for å gi deg en oversikt over dine tidligere bestillinger. Din fødselsdato behandles utelukkende for å kunne innhente kredittopplysninger dersom du har søkt om å bli fakturakunde hos oss.
Dine personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for at vi skal kunne fullføre våre forpliktelser i forbindelse med ditt kjøp, slik som levering og håndtering av returer. Våre nyhetsbrev blir sendt til deg innen ett år etter din seneste bestilling og vi kommer derfor til å lagre dine kontaktopplysninger i løpet av denne tiden. Dersom du har gitt ditt samtykke til å motta nyhetsbrev kommer vi til å lagre dine kontaktopplysninger frem til du ber oss om å slutte å sende nyhetsbrev. Dine personopplysninger kan lagres lenger i den grad vi er pålagt slik lagring etter lov. For deg som har registrert brukerkonto hos oss vil vi lagre samtlige av dine personopplysninger inntil du avregistrerer din konto hos oss eller på annen måte ber oss om å slette visse opplysninger.

Vi, og eventuelt våre partnere, har gjort flere sikkerhetstiltak for å beskytte de personopplysninger som behandles. Vi har installert brannmurer og antivirusprogrammer for å beskytte mot og forhindre uautorisert tilgang til vårt nettverk og system. Våre medarbeidere har strenge instrukser om å håndtere alle personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler. Kun et begrenset antall av våre ansatte har tilgang til de anlegg og systemer hvor personopplysninger lagres og det er påkrevd med brukernavn og passord for å logge inn i systemet.

Du kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av ditt samtykke om behandling av personopplysninger. Tilbakekallelsen av ditt samtykke påvirker imidlertid ikke vår behandling av dine personopplysninger i perioden før tilbakekallingen fant sted. Du har også rett til når som helst å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring. I samsvar med gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger, har du også rett til å motta informasjon om dine personopplysninger kostnadsfritt en gang per år. Dersom du ønsker å motta slik informasjon skal du i henhold til gjeldende lovgivning sende en skriftlig begjæring til oss per post til oppgitt adresse (slik begjæring kan altså ikke sendes via e-post). Den skriftlige begjæringen må undertegnes og signeres av deg.

Du har også rett til å få utlevert dine personopplysninger som du har oppgitt til oss i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Dersom dine personopplysninger behandles i strid med gjeldende personvernlovgivning har du rett til å kreve at personopplysningene rettes, blokkeres eller slettes.

Last ner personvernerklæring.

Til startsiden