Købsbetingelser

 1. Generelt
  1.1 Nærværende betingelser ("Betingelser") gælder, når du eller den virksomhed, du repræsenterer ("Kunden") bestiller noget fra os, for eksempel via www.olssonparts.com og dertil hørende sider ("Webbsiden"), telefon, fax eller e-mail. Det er muligt for både virksomheder og privatpersoner at bestille. Betingelserne gælder for forbrugere såvel som virksomheder. Bemærk, at i visse henseender er betingelserne forskellige alt efter som du foretager en bestilling som forbruger eller som repræsentant for en virksomhed.

  1.2 Hvis du handler som privatperson, skal være over 18 år og må ikke være sat under værgemål. Hvis du er under 18 år, kræves samtykke fra værge for at kunne bestille hos os.

 2. Aftale og bestilling
  2.1 For at kunne foretage et køb skal du acceptere Betingelserne. En kunde, som har bestilt via telefon, fax eller e-mail, vil få Betingelserne sendt sammen med ordrebekræftelsen. Ved at acceptere Betingelserne forpligter du dig til at følge dem for egen regning. Hvis du repræsenterer en virksomhed, accepterer du Betingelserne også for virksomhedens regning og garanterer, at du har beføjelser til at godkende disse Betingelser samt foretage køb for virksomhedens, dvs. Kundens regning. I forbindelse med din bestilling skal du også godkende OiE's behandling af dine personoplysninger ifølge OiE's integritetspolicy.

  2.2 Ved en bestilling indgås der en aftale mellem Kunden (dvs. dig eller den virksomhed, du repræsenterer) og Olssons i Ellös AB ("OiE"). Ved bestilling sender OiE en ordrebekræftelse til Kunden. OiE forbeholder sig retten til i enkelte tilfælde at nægte (at modtage) eller ændre din bestilling (eksempelvis hvis du har givet fejlagtige personoplysninger). Ordrer under 100 kr. ekspederes ikke.

 3. Produktinformation m.m.
  3.1 OiE tager forbehold for udsolgte produkter samt for eventuelle billed- og skrivefejl på Webbsiden i annoncer eller andet markedsføringsmateriale, for eksempel fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation samt fejlagtige priser eller fejlagtig information om, at et produkt findes på lager. OiE har ret til at rette sådanne eventuelle fejl og ændre eller opdatere informationen på Webbsiden når som helst. Hvis der er angivet en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil OiE meddele Kunden dette og afvente Kundens godkendelse af den korrigerede pris, inden OiE fortsætter med bestillingen.

  3.2 Billeder af produkter på Webbsiden, i annoncer og i andet markedsføringsmateriale skal udelukkende betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garanteres at gengive det antal produkter, som du går eller produktets nøjagtige udseende eller oprindelse. OiE indestår ikke information som kommer fra tredjemand.

  3.3 Hvis Kunden anvender en producents artikelnummer på Webbsiden er det ikke en reference, og er ikke udtryk for, at OiE's dele er originaldele på de maskiner, OiE sælger dem til.

  3.4 Informationen på Webbsiden er beskyttet ved blandt andet immaterialretslige og markedsretlige love. Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt information om produkter, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra OiE.

 4. Priser, afgifter og betaling
  4.1 Ved bestilling gælder de priser som ved tidspunktet for bestillingen angives på Webbsiden, hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, eller hvis omstændighederne åbenbart fører til et andet resultat. For bestillingsvarer, hvor prisen oplyses som anslået, kan den blive justeret, efter at ordren er afgivet. Hvis dette sker, og varen bliver dyrere end det anslåede, kontaktes kunden af virksomheden (OiE). Kunden har da ret til at fortryde købet.

  4.2 Samtlige priser angives i danske kroner og kan vises enten inklusive eller eksklusiv moms, afhængigt af hvad Kunden vælger. Priserne inkluderer ikke eventuelle betalings- og fragtafgifter, som angives separat. Der tilkommer ikke fakturerings- eller ekspeditionsafgifter på Kundens køb.

  4.3 Kunden kan betale sit køb ved kortbetaling (VISA, Mastercard) eller faktura. Læs mere om vore betalingsmåder på Webbsiden, se her. OiE forbeholder sig retten til ikke at tilbyde alle betalingsmåder. Bemærk, at eventuelle begrænsninger for betalingsmuligheder angives på Webbsiden.

  4.4 Hvis en Kunde, som er en virksomhed, har særskilte krav om, at en vis information skal angives på en faktura, for at den skal blive betalt, eksempelvis en reference i form af bestillerens navn eller betalingssted, er Kunden ansvarlig for at give en sådan information ved bestillingen. Kunden kan ikke nægte betaling af en faktura fra OiE under henvisning til at fakturaen mangler visse oplysninger, hvis ikke Kunden har givet disse oplysninger til OiE.

 5. Kampagner og tilbud
  OiE kan fra tid til anden tilbyde kampagner, som kan have mere fordelagtige betingelser end hvad der fremgår af disse Betingelser, for eksempel vedrørende betaling eller forlænget fortrydelsesret. Disse mere fordelagtige betingelser gælder, så længe kampagnen er i gang og for de specifikke varer, som angives af OiE i forbindelse med kampagnen. OiE forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder nærværende Betingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer gælder i en begrænset tidsperiode, og så længe lager haves.

 6. Levering og transport
  6.1 Der tillægges fragt ved bestilling, hvis ikke andet fremgår af OiE's fragtbetingelser. For nærmere information om OiE's fragtbetingelser se fragt. Bemærk, at der kan forekomme begrænsninger i leveringen.

  6.2 Varer, som findes på lager, sendes som regel fra Olssons i Ellös i løbet af 2-3 arbejdsdage. Leveringstiden kan variere afhængigt af, hvilken leveringsmåde du har valgt. Den forventede leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Der kan forekommer afvigelser fra det angivne leveringstidspunkt. Hvis Kunden har bestilt en vare, som er midlertidigt udsolgt eller en bestillingsvare, er leveringstiden længere. Yderligere information om OiE's levering af varer og leveringsbetingelser finder du her.

  6.3 Hvis der opstår problemer, som forsinker leveringen, får Kunden meddelelse om dette. Hvis ikke andet særskilt er aftalt, og en levering tager mere end 30 arbejdsdage efter det aftalte leveringstidspunkt, og forsinkelsen ikke beror på Kunden, har Kunden ret til at hæve købet.

  6.4 Kunden skal, afhængig af den valgte betalings- og leveringsløsning, indløse, afhente eller modtage sin pakke i overensstemmelse med de anvisninger som fra tid til anden gives af OiE eller fragtselskabet. Ved leveringen skal Kunden kunne fremvise gyldig legitimation og ordrenummer. Afhængigt af den valgte leveringsmåde får Kunden en advis, som viser, hvor og hvornår pakken skal hentes eller modtages. For ikke afhentede eller ikke modtagne pakker debiteres Kunden en afgift, som svarer til fragtomkostningerne.

  6.5 For ikke-afhentede pakker debiteres bestilleren vores udlagte omkostninger, dog mindst 300,- DKK eksklusive moms.

 7. Fortrydelsesret
  7.1 Ved fjernsalg gælder der for forbrugere altid 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen. OiE har valgt at tilbyde også virksomhedskunder en fortrydelsesret i overensstemmelse med dette punkt 7. I relation til virksomhedskunder er der dog visse særskilte betingelser for at udøve fortrydelsesret i overensstemmelse med dette punkt. Det, som siges om "Du" forneden, gælder altså også en Kunde, som er en virksomhed.

  7.2 Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag hvor Du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

  7.3 For at udøve fortrydelsesretten skal Du meddele OiE din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside, Returneringer. Hvis Du anvender denne mulighed, kvitterer OiE omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

  7.4 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  7.5 Hvis Du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer OiE alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som OiE tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor OiE har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. OiE gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

  7.6 OiE kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil OiE har modtaget varerne retur, eller Du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

  7.7 Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer af produkter:
  (a) Et produkt hvis pris beror på sådanne svingninger på markedet, som OiE ikke kan påvirke, og som kan ske i løbet af fortrydelsesfristen;
  (b) Et produkt som er fremstillet efter Kundens anvisninger eller som på anden måde har fået et tydeligt personligt præg; eller
  (c) Et produkt der efter sin natur er af en sådan (beskaffenhed) at den efter levering sammenblandes med en anden vare på en sådan måde, at varerne ikke kan udskilles fra hinanden.

  7.8 En Kunde, som er en virksomhed, har ikke ret til at fortryde køb af et produkt, som OiE har bestilt hjem på grundlag af Kundens ønske herom, og som er uden for OiE's ordinære (vare)sortiment.

 8. Åbent køb og bytteret
  8.1 Ud over fortrydelsesret i overensstemmelse med punkt 7 tilbyder OiE altid åbent køb og/eller bytteret ved køb af varer på Webbsiden i overensstemmelse med følgende regler:
  Fri returret i op til 90 dage (uden fradrag).

  8.2.For at en returnering efter punkt 8 skal blive accepteret, skal varen ikke være anvendt. Endvidere skal returneringen være anmeldt i forvejen til OiE's kundetjeneste. Ved benyttelse af fortrydelsesret gælder dog reglerne i punkt 7 ovenfor.

  8.3 Hvis returneringen beror på, at OiE har leveret en forkert vare, betaler OiE fragtomkostningerne. Hvis returneringen beror på Kunden, uanset årsag, har OiE ret til at fradrage OiE's fragt- og håndteringsomkostninger.

  8.4 Hvis Kunden returnerer en vare, og returneringen ikke er en udøvelse af fortrydelsesretten i henhold til punkt 7 foroven, skal en Kunde, som er forbruger eller virksomhet, returnere varen med Bring Business Parcel.

 9. Reklamation
  9.1 Du, som er forbruger, har altid efter købeloven reklamationsret på fejl ved varer i to år fra det tidspunkt, du modtog varen. En Kunde, som ikke er forbruger, har altid reklamationsret på fejl ved varer i to år fra det tidspunkt, varen blev modtaget. En Kunde, som ønsker at gøre gældende, at der er fejl ved en bestilt vare, skal så snart som muligt efter, at fejlen er blevet opdaget, kontakte OiE. For at være gyldig skal reklamation ske indenfor rimelig tid efter, at Kunden har opdaget eller burde have opdaget fejlen. Reklamation, som foretages indenfor to måneder fra det tidspunkt, hvor Kunden har opdaget fejlen, anses altid som rettidig reklamation.

  9.2 Vi anbefaler, at reklamationer foretages i overensstemmelse med den fremgangsmåde, som angives på Webbsiden. OiE betaler returfragt for godkendte reklamationer.

  9.3 Når OiE har modtaget den vare der reklameres over og konstateret, at reklamationen er gyldig i overensstemmelse med gældende lov, erstatter OiE varen eller afhjælper manglen. OiE stræber efter at afhjælpe mangler eller udsende en ny vare i løbet af 30 fra det tidspunkt, OiE modtager reklamationen, men det kan tage længere tid afhængig af varens art. OiE forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er mangelfuld i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  9.4 Ekstern vurdering. Gælder for reklamationssager hvor der kræves undersøgelse udført af tredjepart. Ved ikke-godkendt reklamation debiteres kunden for omkostningen for dette. Ved godkendt reklamation afholder OiE denne omkostning. 10. Garant
  10.1 Vi giver 2 års garanti på vores produkter fra leveringsdatoen.
  Garantien gælder ikke:

  • hvis varerne ikke er undersøgt og sammenlignet med de gamle dele.
  • på rene sliddele, f.eks. belægninger.
  • hvis varen monteres forkert.
  • Hvis der er foretaget indgreb i fejlagtig vare uden vores samtykke.

  Vi accepterer ikke omkostninger:

  • til montering/demontering af fejlagtig vare.
  • til reparation på andet værksted.
  • for eventuelle følger der skyldes den fejlagtige vare.
  • for produktionsstop eller maskinstilstand
 11. Kundeoplysninger m.m.
  11.1 OiE er personoplysningsansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Information om, hvordan OiE håndterer dine personoplysninger, finder du i OiE's integritetspolicy, som du også kan godkende i forbindelse med køb, og som findes på Webbsiden.

  11.2 Du, som er registreret som kunde hos OiE, påtager dig at påse, at ingen anden end du selv kan anvende dine log ind oplysninger. Du må ikke afsløre dit brugernavn eller password til nogen uvedkommende, og du skal påse, at dokument(er) om oplysninger om brugernavn og password opbevares på en sådan måde, at ingen uvedkommende kan få adgang til informationen. Du skal omgående meddele OiE eventuel mistanke om, at nogen uvedkommende har fået kendskab til Kundens password.

  11.3 Det er kun muligt at have én (1) kundekonto per Kunde. Såfremt Kunden er et selskab, indestår selskabet for, at den person der har registreret kundekontoen og enhver anden som har adgang til denne, har bemyndigelse til at handle på Kundens vegne og foretage køb for denne. Såfremt Kunden er et selskab, er denne ansvarlig for alle handlinger udført af den bruger, som har adgang til Kundens login. Endelig skal Kunden, i det omfang denne er et selskab, påse at dens brugere har læst og accepteret disse Købsvilkår samt OiEs Persondatapolitik.

  11.4 Hvis OiE har mistanke om, at en kundekonto eller login oplysninger bliver misbrugt, eller at anvendelse på anden måde strider imod Betingelserne, har OiE ret til at udelukke Kunden og/eller dig som bruger. OiE har også ret til uanset årsag at give dig nye log ind oplysninger.

 12. Ændring af Betingelserne
  12.1 OiE forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse Betingelser på et hvilket som helst tidspunkt. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webbsiden. Ændringer gælder fra det tidspunkt, Kunden har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webbsiden), alternativt 30 dage efter, at OiE har informeret Kunden om ændringerne.

   

 13. Lovvalg og tvister
  13.1 Ved eventuel tvist med Kunder, som er forbrugere, følger OiE beslutninger fra Allmänna Reklamationsnämnden. Henvendelser til Allmänna Reklamationsnämnden kan ske enten via hjemmesiden www.arn.se eller adresse Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. En Kunde, som er forbruger, kan også klage via EU's onlineplatform for løsning af tvister som du finder på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13.2 Tvister, som drejer sig om fortolkning eller tillempning af nærværende Betingelser, skal fortolkes i overensstemmelse med svensk lov og med undtagelse af hvad som angives i punktet foroven, afgøres ved en almindelig domstol.

 14. Standardfortrydelsesformular
  (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
  - Til Olssons i Ellös AB, Slätthultsvägen 12, SE-474 32 Ellös, retur@oie.se
  - Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)

  - Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
  - Dato

  (*) Det ikke relevante udstreges

Betingelserne er fastsat af Olssons i Ellös AB, 2016-09-13.

Købsbetingelser

Til startsiden