Persondatapolitik

*Opdateret 19. april 2024

Olssons i Ellös AB (”vi”), værner om din personlige integritet. Derfor stræber vi altid efter at beskytte dine persondata på bedste måde og følge de til enhver tid gældende love og regler for persondatabeskyttelse.


Denne policy gælder for alle kundeoplysninger, som indsamles via www.olssonparts.com (”Webbpladsen”), eller via telefon. Fortrolighedspolitikken gælder også dig, som har registreret en kundekonto hos os.


Olssons i Ellös AB, org.nr 556617-0154, med adresse Slätthultsvägen 12, 474 31 Ellös, Sverige, telefonnummer +45 787 61690, er persondataansvarlig for behandlingen af dine persondata. De persondata, som vi behandler, er de oplysninger, som du har givet os, såsom dit navn, e-mail adresse, leveringsadresse, private adresse og telefonnummer. Disse oplysninger behandles med henblik på at administrere dit køb og opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde. Vi kan med dette formål dele de ovennævnte persondata med vores samarbejdspartnere, såsom betalingsformidlere, kreditvirksomheder, kreditoplysningsbureauer og transportvirksomheder for transport af din bestilling til den valgte leveringsadresse. Det retslige grundlag for vores behandling er, at den er nødvendig for, at vi kan opfylde din købsaftale. Hvis oplysningerne ikke gives til os, har vi ikke mulighed for at gennemføre dit køb på Webbpladsen eller opfylde vores forpligtelser i forhold til dig.


Vi ser gerne, at du fortsætter med at være kunde hos os, og for at du skal kunne modtage vores tilbud, vil vi også i en periode på et år fra dit seneste køb anvende din e-mailadresse, adresse og telefonnummer for at udsende vores nyhedsbreve via e-mail, post og sms. Det retslige grundlag for vores behandling af disse persondata med henblik på at udsende nyhedsbreve er vores berettigede interesse i at kommunikere med dig som kunde i markedsføringsøjemed. Til dette formål kan vi også komme dele dine persondata med reklamebureauer til for eksempel tryk og distribution.


I forhold til dig, som har registreret en brugerkonto, behandler vi, ud over de persondata som nævnes ovenfor, også din fødselsdag og din ordrehistorik. Det retslige grundlag for behandlingen er dit samtykke, som du har givet sammen med din registrering af din brugerkonto hos os. Det er ikke nødvendigt, at du giver disse oplysninger for at gennemføre et køb hos os, men hvis du vil registrere en brugerkonto kræves, at du samtykker til denne behandling. Disse persondata behandles for, at vi skal kunne administrere din brugerkonto, for at gøre det lettere for dig som bruger samt til direkte markedsføring, nyhedsbreve, kundeundersøgelser samt til statistiske formål. Oplysningerne kan også anvendes til udsendelse per post, e-mail og sms til dig, indtil du afmelder din konto eller tilbagekalder dit samtykke. Din ordrehistorik behandles, for at du skal kunne have tjek på dine tidligere bestillinger. Din fødselsdag behandler vi kun for at kunne indhente kreditoplysning, hvis du har ansøgt om at blive fakturakunde hos os.


Dine persondata gemmes ikke i en længere tid, end nødvendigt for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser i forbindelse med dit køb så som levering og håndtering af retur(varer). Vores nyhedsbreve sender vi til dig i et år (regnet) fra din seneste bestilling, og vil derfor gemme dine kontaktoplysninger i denne periode. Hvis du særskilt har givet et samtykke til at modtage nyhedsbreve, gemmer vi dine kontaktoplysninger, indtil du beder os om at holde op med at sende nyhedsbreve. Dine persondata kan gemmes i det omfang, vi er pligtige til at gøre dette ifølge loven. I forhold til dig, som har registreret en brugerkonto hos os, behandler vi dog samtlige dine persondata, indtil du har afmelder dit konto hos os eller du på anden måde har tilkendegivet, at du ønsker oplysningerne slettet.


*Vi bruger IP-adresser til at analysere og begrænse robotaktivitet på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at beskytte den mod ondsindede angreb og sikre, at vores besøgende har adgang til et sikkert og pålideligt webmiljø. IP-adresser opbevares kun i en begrænset tidsperiode på op til 72 timer. Efter denne periode slettes IP-adresserne automatisk fra vores systemer. Behandlingen af IP-adresser til dette formål er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores hjemmeside og dens brugere mod skadelig aktivitet, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser. Vi deler ikke IP-adresser med tredjeparter til markedsføringsformål eller andre formål, der ikke er relateret til formålet med at beskytte vores hjemmeside og dens brugere.


*Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder anonymisering, af de personoplysninger, vi deler med virksomheder, der leverer analyse- og markedsføringstjenester såsom Google Ads og Google Analytics. Overførsler af personoplysninger til virksomheder, organisationer eller lignende uden for EU/EØS sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Ved overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS anvendes normalt EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller overførslen er baseret på EU-Kommissionens beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for lande eller territorier.


Vi, og i visse tilfælde vore samarbejdspartnere, har foretaget sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de persondata, som behandles. Vi har firewalls og antivirusprogrammer til at beskytte og forhindre uvedkommende adgang til vore netværk og systemer. Vore ansatte har strenge instruktioner om at håndtere alle persondata i overensstemmelse med gældende love og regler. Kun visse af vores ansatte har adgang til de (opbevarings)steder og systemer, hvor de persondata lagres, og der kræves password og brugernavn for at logge ind i disse systemer.


Du har ret til når som helst at tilbagekalde hele eller dele af din givne accept om behandling af persondata. Tilbagekaldelsen af dit samtykke får dog ingen effekt for vores behandling af dine persondata for perioden, inden tilbagekaldelsen blev foretaget. Du har også ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. I overensstemmelse med gældende persondatalovgivning har du ret til som hovedregel uden omkostninger at få besked om, hvilke persondata om dig som behandles hos os samt at få en kopi af de persondata som er under behandling. Hvis du ønsker sådan information kan du fremsætte begæring om dette ved at kontakte os pr. post eller e-mail. Vores kontaktoplysninger fremgår i sidefoden.


Du har også ret til at få oplyst de persondata, som vedrører dig som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og du har ret til at overføre disse til en anden som er ansvarlig for persondata (dataportabilitet).


Hvis dine persondata behandles i strid med den gældende persondatalovgivning har du ret til at fremsætte begæring om, at dine persondata rettes, blokeres eller slettes. Du har også ret til kræve, at behandlingen begrænses. Du kan også indgive klage til *Integritetsskyddsmyndigheten, som udøver tilsyn med virksomheders håndtering af persondata.


Hent Persondatapolitik.

Til startsiden