Galtech Q15 (15 liter)

Vid köp av riktningsventil, tänk på följande.

1. Hur många sektioner behövs?
2. Vilka funktioner behövs?
3. Ska sektionerna ha fasta eller återfjädrande lägen?
4. Ska sektionerna sitta i någon speciell ordning?
5. Ska sektionerna styras med spak, vajer eller elstyrning?
6. Vid vajerstyrning, hur långa vajrar behövs?
7. Vid elstyrning, vilken spänning ska magneterna drivas med?
8. Behövs en säkerhetsventil på ventilpaketet?
9. Behövs backventiler på varje sektion?
10. Behövs antichockventiler eller antikavitationsventiler på någon sektion?
11. Vilken typ av hydraulsystem ska ventilen användas i (rundpumpning, konstanttryck eller LS)?
12. Vid rundpumpning, ska ventilen seriekopplas?