Upphovsrätt

Denna webbsida innehåller material, såsom beskrivande framställningar i skrift (texter), ritningar, filmverk och upptagningar av ljud eller rörliga bilder, fotografiska verk och bilder, samt kataloger, tabeller och andra dylika arbeten i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering.

Olsson i Ellös AB, 556617-0154, eller dess licensgivare, har upphovsrätten till detta material enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och motsvarande lagar i andra jurisdiktioner.

Detta innebär, bland annat, att ingen annan får förfoga över materialet genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Till startsidan