Paketspårning och leveransskada

Vill du ha hjälp att spåra ett paket eller kolli, har din leverans ej anlänt, har du fått ett skadat paket?

Skicka mejl till kundservice@olssonparts.com. Ange nedanstående uppgifter i ditt meddelande så kan vi hjälpa dig på ett snabbt och smidigt sätt.

OBS! Särskilda instruktioner gäller vid returer/reklamation som avser skadade försändelser från speditörer. Läs mer längre ner.

- Beskrivning av ärendet

- Ordernummer
- Artikelnummer

- Namn
- E-post
- Telefon

Reklamation Speditör

Fotografering av skadat gods och paket
Tänk på att en synlig skada ska reklameras samma dag som godset kvitteras, dold skada inom 7 arbetsdagar. Det skadade godset ska alltid behållas i det skick som det togs emot, både produkten och tillhörande ytter- och inneremballage.
Det skadade godset får ej returneras, repareras eller kasseras innan reklamationsutredningen är klar.

För att fastställa orsak till skadans uppkomst behövs fotografier (samtliga) enligt instruktionen nedan.

- Adresskortet i närbild (hela adresskortet ska vara synligt och läsbart).
- Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
- Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
- Är produkten emballerad i en låda ska den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden ska vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
- Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig.
- Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
- Den skadade produkten i sin helhet.
- Bild som påvisar var på produkten som skadan/skadorna återfinns.
- Närbild på skadan/skadorna.

Skicka bilderna tillsammans med ordernummer till kundservice@olssonparts.com

Till startsidan