Kraftöverföringsaxel 16-75 hk

Standardaxlar används när ingen specialfunktion erfordras. Angivna värden gäller vid 5° avvinkling på knuten och 1000 timmars livslängd.