Anna.jpg

Anna, marknadsassistent

När Anna efter närmare 20 år som frilansjournalist och marknadskommunikatör med egen verksamhet, började hos Olsson Parts var det inte bara själva arbetet som marknadsassistent som lockade:  
– Att ingå i ett större sammanhang och få arbetskamrater är något man uppskattar efter alla år som egenföretagare. Och här har jag verkligen fått mitt lystmäte tillgodosett. Det är en positiv arbetsplats som gör det enkelt att trivas här. Det ges stort utrymme för utveckling och det är roligt att gå till jobbet.

Marknadsassistent är en bred titel. För Annas del omfattar den allt från trycksaksproduktion, bildredigering och ansvar för annons- och bilageplanering till produktion av digitala nyhetsbrev och pressmeddelanden. Och – inte minst – textproduktion i alla dess former, vare sig det är i tryckt eller digital form.

Marknadsavdelningen består av närmare tio personer. Alla har olika ansvarsområden samtidigt som det finns ett backup-system om det kör ihop sig.  
– Det finns fler på avdelningen som är insatta i mina arbetsuppgifter. Det är en trygghet att veta när livet kommer emellan. Här hjälper vi varandra.   

[Stäng]