Ellös

Visionen och framtiden

Långsiktigt, hållbart, marknadsledande, expansivt, utvecklande, brett, innovativt … I sammanhanget inte särskilt unika adjektiv i sig men här skruvar vi lite extra på dess betydelse och innebörd.   

Visionen
Långsiktighet är ett nyckelord i vår vision. Det gör att vi kan skapa en hållbar affärsmodell med kunden och våra medarbetare i fokus. 
Vi ska vara den mest pålitliga och långsiktiga partnern på våra marknader. Vi är ett familjeägt företag som värderar oberoende och levererar värde genom kreativa medarbetare, hög tillgänglighet och kundnärhet. 
Vi vill vara det bästa alternativet och erbjuda marknadens bästa e-handel. 

Framtiden
Siktet är inställt på att vara ledande på samtliga marknader där vi är aktiva. Vi är med god fart på väg mot detta i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi har nyligen inlett vår resa i Tyskland och vi blickar även mot nya spännande marknader utanför Norden. 
Vi har en stark vilja att växa som företag tillsammans med våra medarbetare och kunder. Det gör vi genom att skapa värde för samtliga. 

Vår pågående utvecklingsresa
För att kunna förbli marknadsledande måste vi alltid vara innovativa och finna nya lösningar på gamla problem, vi måste söka nya alternativ och affärsmodeller. På Olsson Parts arbetar vi ständigt med affärsutveckling både på marknad, försäljning och inköp. Våra leverantörer är av avgörande betydelse för vår utveckling och därför pågår ständigt ett intensivt arbete med att söka nya samarbeten och utveckla samarbetet med våra existerande partners.
Vi tittar även på alternativ och innovativa sätt att tillverka produkter som är unika för Olsson Parts. Vi arbetar fokuserat och målinriktat med att bygga upp vårt varumärke, ett varumärke som ska göra oss unika som leverantör i vårt segment, i form av både sortiment och kvalitet i produkter och tjänster. 

Det går bra
Det går bra för Olsson Parts, vi har god lönsamhet och är en trygg affär. Vårt varulager är mycket välfyllt och vi kan leverera det mesta inom 24 timmar. Ägarfamiljen har en tydlig agenda att investera i företagets framtid och resurser avsätts för produktutveckling men även för att bygga upp en hållbar och energieffektiv verksamhet med duktiga och kompetenta medarbetare.