Trygg e-handel

Trygg e-handel är en certifiering för e-handels företag, dvs företag som säljer varor och tjänster via en butik på internet (distanshandel). E-handel bygger på samma princip som traditionell postorder med den skillnaden att varorna visas på en hemsida samt att man ingår ett köpeavtal direkt på hemsidan.

Olssons i Ellös är certifierad som Trygg e-handel. Det innebär att vi genom ett avtal har förbundit oss att följa en rad krav som är utformade för att du som konsument ska känna till och ta vara på dina rättigheter när du handlar via internet. Bland annat ställs krav på att företaget ska vara tydlig med sin identitet, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi. Trygg e-handels målsättning är att det ska kännas lika tryggt och säkert att handla på Internet som i vanlig fysisk butik.

Svensk Distanshandel, dotterbolag till Svensk Handel, kontrollerar regelbundet att de certifierade företagen följer kraven. Här hittar du en förteckning över Trygg e-handels krav. 

Till startsidan